Logo
Profile Pic

Skip Navigation LinksTrang chủ > Đào tạo - Kế hoạch > Danh mục lớp chuyên ngành

Danh sách các lớp chuyên ngành
STTMã LớpTên LớpNiên KhóaMã NgànhMã CT. Đào tạoViết tắt 
1 C640201 5122020101
2 D5705185010313 Liên thông Quản lý đất đai 2013 2013-2015 51850103 5185010300
3 D570C48020114 Liên thông Công nghệ thông tin 2014 2014-2016 C480201 5148020100 ltcntt14
4 D570C48020115 Liên thông Công nghệ thông tin 2015 2015-2017 C480201 5148020100 ltcntt15
5 D570C54010214 Liên thông CNTP 2014 2014-2016 C540102 5154010200 ltcntp14
6 D570C54010215 Liên thông CNTP 2015 2015-2017 C540102 5154010200 ltcntp15
7 D570C64020114 Liên thông DVTY 2014 2014-2016 C640201 5164020100 ltdvty14
8 D570C64020115 Liên thông DVTY 2015 2015-2017 C640201 5164020100 ltdvty15
9 D570C64020116 Liên thông DVTY 2016 2016-2018 C640201 5164020100 ltdvty16
10 D570C85010314 Liên thông Quản lý đất đai 2014 2014-2016 C850103 5185010300 ltqldd14
123456

Copyright Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. All Rights Reserved.